Công đoàn trường Mầm non B xã Liên Ninh - Nơi đoàn viên gửi gắm niềm tin

        Những năm qua, Công đoàn trường Mầm non B xã Liên Ninh đã tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ giáo viên, người lao động qua đó đã gắn kết cán bộ đoàn viên đoàn kết đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học đề ra.

            Công đoàn trường Mầm non B xã Liên Ninh hiện có 75 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia sinh hoạt. Để hoạt động có hiệu quả các hoạt động của công đoàn, BCH Công đoàn nhà trường đã xây dựng quy chế hoạt động song song cùng với hoạt động chuyên môn. Cụ thể ngay từ đầu các năm học, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể theo hướng dẫn của Liên đoàn lao động huyện và tổ chức hội nghị cán bộ viên chức. Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên, nhân viên được đóng góp xây dựng chỉ tiêu biện pháp thực hiện kế hoạch năm học, xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định có liên quan đến tiền lương, tiền thưởng , kỷ luật, đăng ký các danh hiệu thi đua đồng thời được bày tỏ những tâm tư nguyện vọng với chi bộ, lãnh đạo nhà trường, công đoàn để kịp thời giải quyết. 

       Ban chấp hành công đoàn Trường Mầm non B xã Liên Ninh luôn xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác công đoàn. Người cán bộ công đoàn phải thực sự là người đồng chí, đồng nghiệp, người bạn gần gũi thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư của các đồng chí mình; làm cho mỗi đoàn viên coi tập thể công đoàn như tổ ấm thứ hai của mình. Hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn với nhà trường trong việc phân công công việc, đảm bảo đúng người đúng việc, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở trường, đồng thời vừa có điều kiện chăm lo gia đình để yên tâm làm việc và công tác tốt.

        Công đoàn nhà trường thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn và chính sách pháp luật của nhà nước thông qua việc tổ chức hội nghị, các cuộc họp tọa đàm xây dựng góc tuyên truyền của nhà trường lồng ghép trong các hội thi qua đó nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của  đoàn viên. Trong năm học 2019 - 2020 vừa qua, 100% cán bộ giáo viên nhân viên được đánh giá có phẩm chất  đạo đức tốt, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Để nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công đoàn nhà trường tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công đoàn trường cũng chủ động đề xuất với Ban giám hiệu quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia các lớp Đại học, Cao đẳng, bồi dưỡng nghiệp vụ. Đến nay 100% cán bộ giáo viên nhân viên trong trường đã đạt trình độ trên chuẩn. Ngoài ra công đoàn nhà trường còn đẩy mạnh các hoạt động thi đua do ngành giáo dục và Liên đoàn lao động huyện phát động như phong trào “ Dạy tốt, học tốt” ,  “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.... Các phong trào thi đua được gắn với cuộc vận động  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh” và đã tạo không khí thi đua sôi nổi phấn khởi hăng say lao động  và phát huy khả năng sáng tạo của cán bộ giáo viên nhân viên tích cực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học.  

          Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công đoàn nhà trường đặc biệt quan tâm đến chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Công đoàn nhà trường thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách như: nâng lương,  phụ cấp, bảo hiểm xã hội, chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao trong dịp kỷ niệm các ngày lễ tết như 8/3,20/10,20/11..., tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên giao lưu học tập, tham gia tích cực các phong trào lớn do ngành giáo dục và Liên đoàn lao động huyện phát động. Việc tổ chức thăm hỏi hiếu hỷ ốm đau đối với cán bộ giáo viên đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm kịp thời. 

        Có thể khẳng định những hoạt động của công đoàn trường Mầm non B xã Liên Ninh đã tạo niềm tin, sự gắn bó giữa các đoàn viên công đoàn với nhau và giữa đoàn viên với  tổ chức công đoàn. Với những kết quả đã đạt được Công đoàn cơ sở trường Mầm non B Liên Ninh liên tục dạt danh hiệu: Công đoàn vững mạnh và Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

         Trong thời gian tới Công đoàn trường Mầm non B xã Liên Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra để tổ chức công đoàn thực sự là tổ ấm, chỗ dựa vững chắc tin cậy, là cầu nối giữa cán bộ giáo viên với Đảng, Nhà nước, để cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường nỗ lực phấn đấu góp phần vào sự phát triển vững chắc của nhà trường.