TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI MẪU GIÁO NHỠ (4-5 TUỔI)

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ LIÊN NINH

NĂM HỌC 2020-2021

         Khối mẫu giáo 4-5 tuổi gồm có 10 giáo viên. Các giáo viên trong khối đều có trình độ chuyên môn trên chuẩn, trong đó 9 cô có trình độ ĐHSP - 1 cô trình độ CĐSP. Năng nổ nhiệt tình, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong nhiều năm qua: Năm học 2019-2020 có 10/10giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến cấp trường,  có 02 giáo viên đạt CSTĐ  cấp huyện.

Để có được những thành tích đó, vào đầu các  năm học thành viên trong khối đã đăng kí thi đua để có hướng phấn đấu và phát triển khả năng chuyên môn, cùng nhau xây dựng kế hoạch khối. Luôn xác định chăm sóc và giáo dục trẻ là nhiệm vụ trọng tâm nhất của nhà trường cũng như của khối. Vì vậy khối mẫu giáo nhỡ luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng theo hướng nghiên cứu bài học, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, dự giờ, thao giảng theo hướng đổi mới phương pháp, dạy học gắn với thực tiễn đồng thời tập trung vào giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin. Các thành viên trong tổ luôn có ý thức “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          Qua nhiều năm hoạt động, khối mẫu giáo nhỡ chúng tôi đã đóng góp cho trường những thành quả đáng khích lệ, đó cũng là những nổ lực đáng được trân trọng. Năm  học 2019-2020, tổ cùng với nhà trường tham gia kiến tập cho Sở GD&ĐT chuyên đề chăm sóc nuôi dưỡng và các hội thi đạt giải cao khác. Từ kết quả ấy, đã đem lại niềm vui, nguồn động viên cho các cháu tham gia, tạo phấn chấn cho giáo viên trong khối và sự tin tưởng của phụ huynh. 

Với sự nổ lực phấn đấu như hiện nay, khối mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi chúng tôi sẽ ngày càng mạnh hơn, vững vàng hơn. Và với tất cả lòng nhiệt tình cùng sự tâm huyết với nghề, những thành viên khối mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi xin được góp thêm hương sắc cho trường trong cuộc hành trình tiếp nối hôm nay và mai sau.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI

STT

ẢNH

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

 

 

 

1

 

 

 

Trần Thị Hạnh

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B1

Khối trưởng

 

 

 

2

 

 

 

Phạm Thị Luyến

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B1

 

 

 

 

3

 

 

 

Hoàng Thị Cẩm Giang

 

 

 

CĐSP

 

 

 

Giáo viên B3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Đinh Thị Hằng

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên B3

 

 

 

 

5

 

 

 

Nguyễn Thị Hảo

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B2

 

 

 

 

6

 

 

 

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B2

 

 

 

 

7

 

 

 

Kiều Thị Thu Huyền

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B4

 

 

 

 

8

 

 

 

Nguyễn Thị Xa

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B5

 

 

 

 

9

 

 

 

Vũ Thị Luyến

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B5

 

 

 

 

10

 

 

 

Nguyễn Ngọc Ánh

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B4