TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI MẪU GIÁO NHỠ (4-5 TUỔI)

NĂM HỌC 2022-2023

           Khối mẫu giáo 4-5 tuổi gồm có 12 giáo viên. Các giáo viên trong khối đều có trình độ chuyên môn trên chuẩn, trong đó 11/12 cô có trình độ ĐHSP, 1 cô có trình độ CĐSP. Thành viên trong khối rất năng nổ nhiệt tình, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong nhiều năm.

       Để có được những thành tích đó, vào đầu các năm học thành viên trong khối đã đăng kí thi đua để có hướng phấn đấu và phát triển khả năng chuyên môn, cùng nhau xây dựng kế hoạch khối.  Khối luôn duy trì các buổi sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt tổ theo định kỳ 2 lần/tháng. Mỗi buổi họp tổ, khối các đồng chí giáo viên luôn có ý thức tự học, rèn luyện, luôn chia sẻ và quan tân giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn, trao đổi về cách lập KHGD và phương pháp dạy STEAM, MONTESSORI. Thảo luận cách vận dụng kiến thức về bài học BDTX sau khi học xong, vận dụng kiến thức đã học vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, dự giờ, thao giảng theo hướng đổi mới phương pháp, dạy học gắn với thực tiễn đồng thời tập trung vào giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin.

       Các đồng chí giáo viên khối MGN luôn học tập nâng cao nhận thức, rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; Không vi phạm vào đạo đức nhà giáo; Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, xây dựng các mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường.

      Luôn chú trọng giáo dục cho trẻ kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng phòng chống dịch, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp độ tuổi và nề nếp thói quen tốt cho trẻ cả ở lớp cũng như ở nhà. Bên cạnh đó các cô thực hiện tốt việc xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, an toàn; tổ chức nhiều trò chơi vận động cho trẻ tham gia, luôn tăng cường lượng vận động cho trẻ hoạt động. Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh thương tích, dịch bệnh cho trẻ.

       Hơn nữa, khối còn phối kết hợp tuyên truyền, trao đổi kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng trẻ cho các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức khác nhau, để cùng phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

          Qua nhiều năm hoạt động, khối đã đóng góp cho trường những thành tích đáng khích lệ, đó cũng là những nỗ lực đáng được trân trọng của các thành viên trong khối. Khối MGN sẽ luôn cố gắng sáng tạo, học tập và khắc phục những khó khăn để khối ngày càng lớn mạnh hơn, vững vàng hơn tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ của phòng, của trường giao trong năm học 2022 - 2023.

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI

STT

ẢNH

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

1

 

 

Vũ Thị Mai Anh

 

 

ĐHSP

 

Giáo viên B1

TPCM

2

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Phương

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B1

 

3

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

 

 

 

   

CĐSP

 

 

 

Giáo viên B1

 

4

 

 

Nguyễn Thị Hạnh

 

 

ĐHSP

 

 

Giáo viên B2

 

5

 

 

 

Trần Như Khoa

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B2

 

6

 

 

Nguyễn Thị Thưởng

 

 

ĐHSP

 

 

Giáo viên B3

TTCM

 

7

 

 

Hoàng Thị Cẩm Giang

 

 

 

CĐSP

 

 

 

Giáo viên B3

 

8

 

 

 

Trần Ngọc Thúy

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B3

9

 

 

Kiều Thị Thu Huyền

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B4

 

10

 

 

 

Phạm  Thị Ánh

 

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên B4

11

 

 

 

 

 Phạm Thị Hiền

 

 

ĐHSP

 

 

Giáo viên B5

 

12

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

 

ĐHSP

 

 

Giáo viên B5