TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI NHÀ TRẺ 24 -36 THÁNG

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ LIÊN NINH

NĂM HỌC 2020-2021

- Số lượng giáo viên khối nhà trẻ:  có 11 giáo viên

          Trong đó: + Lớp nhà trẻ D1: 4 cô

                           + Lớp nhà trẻ D2: 3 cô

                          + Lớp nhà trẻ D3: 2 cô

                          + Lớp nhà trẻ D4: 2 cô

- Trình độ đào tạo: 11 cô có trình độ đại học sư phạm - GDMN.

- Đảng viên : 08 đồng chí

         Tổ chuyên môn khối Nhà trẻ có 11 đồng chí giáo viên đảm nhiệm công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi, giúp trẻ phát triển toàn diện về tất cả các mặt: đạo đức, trí tuệ, thể lực, thẩm mỹ, tình cảm xã hội và một số kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ khác trong nhà trường.

          Các đồng chí giáo viên khối Nhà trẻ luôn tích cực học tập nâng cao nhận thức, rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; Không vi phạm vào đạo đức nhà giáo; Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, xây dựng các mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường.

          Luôn chú trọng giáo dục cho trẻ kỹ năng tự phục vụ, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp độ tuổi và nề nếp thói quen tốt cho trẻ cả ở lớp cũng như ở nhà. Bên cạnh đó các cô thực hiện tốt việc xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp, an toàn; tổ chức nhiều trò chơi vận động cho trẻ tham gia, luôn tăng cường lượng vận động cho trẻ hoạt động. Thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh thương tích cho trẻ.

          Tổ luôn duy trì các buổi sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt tổ theo định kỳ 2 lần/tháng. Mỗi buổi họp tổ các đồng chí giáo viên luôn có ý thức tự học, rèn luyện, luôn chia sẽ và quan tân giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn, trao đổi về cách lập KHGD sau khi được bồi dưỡng chuyên môn. Thảo luận rút kinh nghiệm về bài học BDTX sau khi học xong, vận dụng kiến thức đã học vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

          Hàng ngày các cô luôn tuyên truyền, trao đổi kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng trẻ  cho các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức khác nhau, để cùng phối hợp với phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

DANH SÁCH  GIÁO VIÊN KHỐI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG

 

TT

ẢNH

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH  

 ĐỘ

CHỨC VỤ

1

 

 

 

Hoàng Thị Thu Hà

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên D1  Tổ trưởng

2

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên D1

3

 

 

 

Trần Như Khoa

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên D1

4

 

 

 

Vũ Thị Thùy

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên D1

5

 

 

 

Nguyễn Thị Nhung

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên D2

6

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên D2

7

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên D2

8

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên D3

9

 

 

 

Phạm Thị Thu Hoài

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên D3

10

 

 

 

Nguyễn Thị Lành

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên D4

11

 

 

 

Phạm Thị Bích Nga

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên D4