TỔ NUÔI DƯỠNG

TRƯỜNG MẦM NON B XÃ LIÊN NINH

 

 

- Số lượng nhân viên tổ nuôi dưỡng:  Có 14 cô nuôi

          Trong đó: + Bếp Phương Nhị: 11 cô

                           + Bếp Yên Phú: 1 cô nuôi

                          + Bếp Nhị Châu: 2 cô nuôi

- Trình độ đào tạo: 13 cô nuôi có trình độ Cao đẳng nấu ăn – 1 cô nuôi có trình độ Trung cấp nấu ăn

- Đảng viên: 11 đồng chí

Tổ nuôi dưỡng trường mầm non B xã Liên Ninh là những cô nuôi luôn tâm huyết nhiệt tình, yêu nghề, có tay nghề cao, vững vàng, nhiều kinh nghiệm trong công tác và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 

 

Nhân viên nuôi dưỡng của nhà trường hàng năm được khám sức khỏe và tập huấn về VSATTP. 100% nhân viên nuôi dưỡng có bằng tốt  nghiệp CĐNĂ và TCNĂ, thường xuyên sưu tầm tìm hiểu để chế biến được những món ăn ngon hấp dẫn, đảm bảo dinh dưỡng cân đối cho trẻ.

 

Nuôi dưỡng trẻ là một trong những công việc chính của trường MN B xã Liên Ninh, vì tập tập thể cô nuôi luôn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng mang tính khoa học và đảm bảo, theo đúng qui trình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cải tiến chế biến các món ăn phù hợp với khẩu vị và độ tuổi của trẻ, theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ để điều chỉnh chế độ ăn uống và tổ chức tốt bữa ăn cho trẻ.

 

Được sự sắp xếp phân công một cách khoa học hợp lý của BGH nhà trường và sự quan tâm, động viên thường xuyên nên các cô nuôi trường MN b xã Liên Ninh luôn làm việc hào hứng, tận tâm với công việc và cảm thấy mình được đóng góp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu của nhà trường đã đề ra.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TỔ NUÔI DƯỠNG

TT

ẢNH

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH  

 ĐỘ

CHỨC VỤ

1

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN HỒNG MINH

 

 

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

 

 

 

 

Cô nuôi – Tổ trưởng

2

 

 

 

 

 

DƯƠNG THANH LIÊN

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

 

 

Cô nuôi

3

 

 

 

 

 

 

TRỊNH THỊ THUỲ LINH

 

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

 

 

 

Cô nuôi

4

 

 

 

 

 

 

HOÀNG THỊ HỒNG

 

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

 

 

 

Cô nuôi

5

 

 

 

 

 

PHÙNG THỊ HỒNG HẠNH

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

 

 

Cô nuôi

6

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

 

 

 

 

Cô nuôi

7

 

 

 

 

 

 

 

TRẦN THANH THUÝ

 

 

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

 

 

 

 

Cô nuôi

8

 

 

 

 

 

 

TRẦN THỊ THU TRANG

 

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

 

 

 

Cô nuôi

9

 

 

 

 

NGUYỄN KIM THANH

 

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

Cô nuôi

10

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

 

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

Cô nuôi

11

 

 

 

 

 

 

HOÀNG THỊ HỒNG DỊU

 

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

 

 

 

Cô nuôi

12

 

 

 

 

 

 

TRIỆU THỊ XUÂN

 

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

 

 

 

Cô nuôi

13

 

 

 

 

 

 

PHẠM THỊ THANH THUÝ

 

 

 

 

 

 

TCNĂ

 

 

 

 

 

 

Cô nuôi

14

 

 

 

 

 

 

PHẠM THỊ LAM

 

 

 

 

 

 

CĐNĂ

 

 

 

 

 

 

Cô nuôi