DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC TỪ NĂM 2015 ĐẾN NAY

Năm học

Thành tích đạt được

2015-2016

+ Đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp huyện

+ Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2015

+ Đạt đơn vị văn hóa năm 2015

+ Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”

+ Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “Chi đoàn xuất sắc”

2016-2017

+ Đạt tập thể Lao động xuất sắc cấp Thành phố; 

+ Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016

+ Đạt đơn vị văn hóa năm 2016

+ Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”

+ Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “Chi đoàn xuất sắc”

2017-2018

+ Đạt tập thể Lao động xuất sắc cấp Thành phố; 

+ Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2017

+ Đạt đơn vị văn hóa năm 2017

+ Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”

+ Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “Chi đoàn xuất sắc”

2018-2019

+ Tập thể nhà trường được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

+ Đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

+ Đạt đơn vị văn hóa năm 2018

+ Công đoàn được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Bằng khen

+ Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “Chi đoàn xuất sắc”

2019-2020

+ Tập thể Lao động xuất sắc

+ Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3, được UBND Thành phố Hà Nội nâng chuẩn quốc gia từ mức độ I lên chuẩn mức độ II.

+ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

+ Đạt đơn vị văn hóa năm 2019.

+ Công đoàn được liên đoàn lao động huyện Thanh Trì tặng giấy khen xuất sắc.

+ Chi đoàn được huyện đoàn Thanh Trì tặng giấy khen xuất sắc

2020-2021

+ Tập thể Lao động xuất sắc

+ Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

+ Đạt đơn vị văn hóa năm 2020.

+ Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn xuất sắc”

+ Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “Chi đoàn xuất sắc”

2021-2022

+ Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội

+ Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

+ Đạt đơn vị văn hóa năm 2021.

+ Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn xuất sắc”

+ Đoàn thanh niên đạt danh hiệu “Chi đoàn xuất sắc”